dr Mihael Kučera

Internista sa više od 15 godina iskustva u kosmičkoj medicini i u njenoj praksi. Sarađivao je sa Institutom za biomedicinske probleme Ruske Akademije Nauka, a najviše sa prof. dr R. M. Baevskim odgovornim za zdravstveno stanje svih astronauta u Ruskom kosmičkom programu.

Dr Kučera je međunarodno priznati ekspert u oblasti mitohondrijalne i bioregulatorne medicine i za svoj doprinos u kliničnio-relevantnim istraživanjima nagrađen je 2000. godine IMMA nagradom.

Iskustva u oblasti prevencije i jačanja adaptacionog mehanizma na stres koristi za dijagnostiku, lečenje i savetovanje klijenta u zemljama Evrope i van njih. Osim lekarske prakse aktivan je član istraživačkih projekata i uporedo podučava i nadgleda rad lekara u Engleskoj, Nemačkoj, Švajcarkoj i Slovačkoj.

1970. – diplomirao na Medicinskom Fakultetu, Karlov Univerzitet u Pragu, Čehoslovačka

1970 – `72. Asistent na odeljenju za kliničku psihofarmakologiju, Farmaceutski Institut Čehoslovačka, Prag

1972 – `82. Doktor u vojsci Čehoslovačke

1972. – Završio I stepen specijalizacije interne medicine

1976. – Završio specijalizaciju II stepena: menadžment i organizacija medicinske službe i menadžment i organizacija vojne medicinske službe

1982 – `94. Direktor i specijalista interne medicine u zdravstvenom centru u Tripoliju, Libija

1995 –` 98. Doktor za balneologiju (nauka o mineralnim vodama), rehabilitaciju i psihoterapiju spa hotela Termal, Karlove Vari, Republika Češka

Od 1996. se uporedo bavi i studijama mitohondrijalne medicine, HRV analizom i bioregulatornom medicinom

1997. – do danas, aktivno sarađuje sa prof. Baevskim i dr Bersenovim (Institut za biomedicinske pitanja na Ruskoj akademiji nauka), rad na uvođenju kosmičke medicine u praksu, posebno na prevenciji i jačanju adaptacionih sposobnosti na stres.

Nagrade:

IMMA nagrada 2000. (Internacionalana Asocijacija Mitohondrijalne Medicine) za postizanje klinički relevantnih rezultata na polju mitohondrijalne medicine

Članstva:

EASO Evropsko Udruženje za Studije o gojaznosti

IAS Internacionalno Udruženje za Ateroslkerozu

IMMA Internacionalno Udruženje Mitohondrijalne Medicine

WSAAM Svetsko Udruženje Medicine Protiv starenja

EOSA Evropsko Udruženje Medicine

VIP član AMPS Udruženja Medicine Republike Češke